Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 


 
Zmluvy » subjekt: Obec Mojtín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 735
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
34/2019PROTEF s.r.o.Zmluva o dielo č. 34/2019Výstavba komplexného detského ihriska9 201,60 €9.10.2019nestanovený
391/2019Zuzana GombárováZmluva číslo 391/2019 o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto 39110,00 €9.10.2019nestanovený
647/2019Zuzana GombárováZmluva číslo 647/2019 o prenájme miesta na pohrebiskuhrobové miesto 6470,00 €9.10.2019nestanovený
377/2019Zuzana GombárováZmluva číslo 377/2019 o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto 37710,00 €9.10.2019nestanovený
480/2019Anton MartišZmluva číslo 480/2019 o prenájme hrobového miesta na pohrebiskuhrobové miesto 48010,00 €9.10.2019nestanovený
320/2019Anton MartišZmluva číslo 320/2019 o prenájme miesta na pohrebisku MojtínHrobové miesto 32030,00 €9.10.2019nestanovený
H629/2019Mária Ha VanováZmluva č. 629/2019 o prenájme hrobového miesta na pohrebiskuHrobové miesto č. 62962,00 €3.10.2019nestanovený
H33/2019Mária Ha VanováZmluva č. 33/2019 o prenájme hrobového miesta na pohrebiskuhrobové miesto č.3315,00 €3.10.2019nestanovený
H11/2019Ivan GabrišZmluva č. 11/2019 o prenájme hrobového miesta na pohrebiskuHrobové miesto č. 1130,00 €30.9.2019nestanovený
783/2019Burianová AnnaZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto č.78330,00 €7.9.2019nestanovený
Dodatok č. 1 SADSlovenská autobusová doprava Trenčín a.s.Dodatok č. 1 k Zmluva o nájme nebytových priestorovzvýšenie ceny nájmu na štvrťrok 150,00 €1.10.2019nestanovený
269/2019Marián MiklušZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto15,00 €6.8.2019nestanovený
249/2019Marián MiklušZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto15,00 €6.8.2019nestanovený
32/2019Prima banka, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere č.53/004/18Deň splatnosti 0,00 €2.8.2019nestanovený
31/2019Prima banka, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipánlnom úvere č. 53/003/18Deň splatnosti0,00 €3.8.2019nestanovený
30/2019Trenčianský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácieDotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie Cyrilo-Metodské hodové slávnosti 500,00 €11.7.2019nestanovený
29/2019Megawaste Slovakia s.r.o.Zmluva na poskytnutie služiebsystém zberu zložiek komunálneho odpadu0,00 €2.7.2019nestanovený
28/2019JÁGRIK Metal s.r.o.Rámcová kúpna zmluva0,00 €1.6.2019nestanovený
27/2019Mišutka ZdenoZmluva o spolupráci pri zbere použitího šatstvanakladanie s odpadmi, zber, preprava a zhodnotenie0,00 €28.5.2019nestanovený
26/2019Generali poisťovňa a.s.Poistenie majetku a zodpovednosti za škoduPoistenie stavieb 501,64 €25.6.2019nestanovený
25/2019Stredoslovenská energetikaZmluva o združenej dodávke elektrickej energiedodávka elek.energie0,00 €21.6.2019nestanovený
782/2019Anton JuríkZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto č.78262,00 €25.5.2019nestanovený
654/2019Anna VavríkováZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto č. 65430,00 €23.5.2019nestanovený
24/2019Belák PavolPríkazná zmluvaoprava traktora Zetor a príprava na STK a EK 820,00 €24.5.2019nestanovený
23/2019DUO YAMAHAZmluva o umelecké dieloRealizácia hudobného vystúpenia skupiny DUO YAMAHA1 000,00 €14.5.2019nestanovený
22/2019Viera Puterová-FLORAZmluva o umelecké dielorealizácia hudobného vystúpenia skupiny AT BAND 700,00 €14.5.2019nestanovený
21/2019STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo č. 2019/EE/01/023Realizácia stavby prístupová a miestna komunikácia 597 548,46 €1.6.2019nestanovený
20/2019Viliam HolbaPríkazná zmluvaobkladanie kameňovým obkladom autobusová zástavka Mojtín Jurík 350,00 €16.4.2019nestanovený
19/2019Katarína Beňová, rod. ČepákováZmluva o prenájmeprenájom nebytových priestorov0,00 €14.5.2019nestanovený
18/2019Mária ŠeptákováPríkazná zmluva 3/2019vyroba zákuskov na Deň matiek35,00 €10.5.2019nestanovený
17/2019Mgr. Magda ŠimákováPríkazná zmluva 2/2019výroba cukrových perníčkov ku Dňu matiek 120,00 €30.4.2019nestanovený
16/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Mojtín3 000,00 €3.5.2019nestanovený
15/2019STRABAG s.r.o.Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.2016/ED/01/005zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly0,00 €24.4.2019nestanovený
14/2019Ing. František Králik, Námestie M.R.Štefánika č.1, 010 01 Žilina, PROLES-projekty a inžiniering v lesníctve a stavebníctveDodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.12.2015zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly oprávnenými úradníkmi0,00 €23.4.2019nestanovený
13/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pov. BystricaDohoda č. 19/11/50J/3Poskytnutie príspevku miestnej a regionálnej zamestnasti0,00 €22.2.2019nestanovený
12/2019TENDERnet s.r.o.Dodatok č. 1 k Licenšnej zmluveúprava článku II 250,00 €5.4.2019nestanovený
11/2019Agrotip spol. s r.o., Janka Kráľa 1697, 018 61 BelušaNájomná zmluva o prenájme pozemkovprenájom poľnohospodárskej pôdy0,00 €4.5.2019nestanovený
729/2019Helena ZemančíkováZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto č. 72930,00 €4.4.2019nestanovený
781/2019Božena JuríkováZmluva o prenájme hrobového miestaHrobové miesto č. 7810,00 €4.4.2019nestanovený
10/2019ENVI - PAK a.s.Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisovRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu0,00 €2.4.2019nestanovený
9/2019ENVI - PAK a.s.Zmluva o prevádzke triedeného zberuZabezpečenie prevádzky a financovanie triedeného zberu 0,00 €1.4.2019nestanovený
8/2019František JánošíkKúpna zmluvaKúpa obrazov s náboženskou tématikou do Domu smútku 200,00 €28.3.2019nestanovený
7/2019Megawaste Slovakia s.r.o.Zmluva na poskytnutie služiebzabezpečenie vrecového zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (plasty,kovy a viackompozitné materiály)0,00 €22.3.2019nestanovený
6/2019Megawaste Slovakia s.r.o.dodatok č.1 k zmluve Megawaste zo dňa 14.11.2016zmena cenníkových položiek0,00 €22.3.2019nestanovený
5/2019Ing. Marek Ďurišzmluva o poskytnutí účtovných služiebúčtovná, mzdová a personálna agenda0,00 €22.3.2019nestanovený
4/2019ENVIROPOL SKDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveZmena cenových podmienok0,00 €18.1.2019nestanovený
3/2019Veliký MiroslavPríkazná zmluva VelikýZabezpečenie úkonov spojených s vykurovaním a zimnou údržbou0,00 €16.1.2019nestanovený
2/2019Audit consults, s.r.o., M.R.Štefanika 167/16 , Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí auditórskych služiebAudit účtovnej závierky, overenie súladu hospodárenia obce a výročnej správy obce0,00 €11.1.201931.12.2019
1/2019Ing. Marek ĎurišZmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľomúprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovnaí GDPR0,00 €1.1.201931.12.2020
53/010/18Prima banka, a.s.Zmluva o municipálnom úvere-eurofondyZmena stavby po dokončení-stavebné úpravy Domu smútku 106 253,42 €11.12.2018nestanovený
Položky 1-50 z 735


3164939

Úvodná stránka