Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 


 
Zmluvy » subjekt: Obec Mojtín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 671
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
13113334Enviromentálny fondZmluva č. 128227Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu0,00 €11.9.2018nestanovený
54654432Ing. Jakub BačaPríkazná zmluvakonzultačná činnosť 100,00 €11.9.2018nestanovený
465464STRABAG s.r.o.dodatok k zmluve 2016/ED/01/007Zlepšenie vzhľadu obcí-úprava a tvorba verejného priestranstva17 614,19 €5.9.2018nestanovený
98659STRABAG s.r.o.dodatok k zmluveRealizácia komunikácie Gábrišovci89 974,46 €5.9.2018nestanovený
654213Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dielo č. Z-S-2018-000214-00Obnova verejného osvetlenia0,00 €1.9.2018nestanovený
456987Michálek PeterKúpno-predajná zmluvakúpa motora MR201 200,00 €28.8.2018nestanovený
987456Katarína Beňová, rod. Čepákovázmluva o prenájme knižniceprenájom knižnice 50,00 €24.8.2018nestanovený
987654Komunálna poisťovňa a.szmluva o úrazovom poisteníúrazové poistenie počas aktivačnej činnosti 6,64 €1.8.2018nestanovený
1234510Prima banka SlovenskoZmluva o Municipálnom úvereEurofondy (A) č. 53/003/180,00 €3.8.2018nestanovený
123459Prima banka SlovenskoZmluva o municipálnom úvereEurofondy (A) č. 53/004/180,00 €3.8.2018nestanovený
123458Prima banka SlovenskoZmluva o úvere č. 53/005/18Municipálny úver-Univerzál0,00 €3.8.2018nestanovený
123457Prima banka SlovenskoZmluva o účte Municipálneho úveru-UniverzálZriadenie účtu0,00 €3.8.2018nestanovený
123456Gabriš AntonPríkazná zmluva GabrišKlampiarske práce 280,00 €30.7.2018nestanovený
3_7_2018Martin Bajza Mojtín 215, 02072Kosenie futbalového ihriska60,00 €18.7.2018nestanovený
349/2018Helena Stanová Ľ. Štúra 16/27 01861 BelušaPrenájom hrobového miesta0,00 €18.7.2018nestanovený
190/2018Emília Zbranková Mojtín 402, 02072Prenájom hrobového miesta0,00 €18.7.2018nestanovený
072TN130041Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 072TN130041 072TN1300040,00 €4.4.2018nestanovený
761/2018Iveta Klenčová, BcZmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mojtín0,00 €5.7.2018nestanovený
2018/0458Trenčiansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie0,00 €23.6.2018nestanovený
_GDPR_01Asseco Solutions, a.s.Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom0,00 €3.7.2018nestanovený
6/2018Vendelín Martišvyhotovenie stojana pre reklamné účely45,00 €22.6.2018nestanovený
012/2018Prima banka, a.s.Zmluva o grantovom účte0,00 €5.6.2018nestanovený
0122018Geotechnik SK, s.r.o.Zmluva o dielo geologická úloha Mojtín Smetlička 126 288,00 €5.6.2018nestanovený
_GDPR_EuroTRADING0,00 €23.5.2018nestanovený
5/2018WEBY GROUP s.r.oZmluva o spracovaní osobných údajov0,00 €22.5.2018nestanovený
4/2018Melodik Majo HijaHudobné vystúpenie0,00 €15.5.2018nestanovený
3/2018Level - UP hudobná skupina Matej KorbelZmluva o vykonaní hudobnej produkcie0,00 €28.4.2018nestanovený
38179Dobrovoľná požiarna ochrana SRPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 1 699,00 €12.4.2018nestanovený
2/2018TENDERnet s.r.o.Licenčná zmluva 250,00 €11.4.2018nestanovený
1/2018Belák PavolPríkazná zmluva oprava traktora Zetor PU 987AAOprava traktora Zetor PU 987AA 290,00 €28.2.2018nestanovený
46/2018Eva GabrišováZmluva číslo 46/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Mojtínhrobové miesto [46 / dvojhrob (Alžbeta Gabrišová,Vladimír Gabriš30,00 €15.2.2018nestanovený
2017-ZO5217Obec MojtínZmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyDohľad nad ochranou osobných údajov39,00 €15.12.2017nestanovený
Nájomná zmluva a zmluva o ťažbe nerastuStanislav Orovnický VODOSTAVNájomná zmluva a zmluva o ťažbe nerastu Prenájom - užívanie parc. KN-C č. 12637 000,00 €30.11.2017nestanovený
A004-17Audit consults s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky 2017, overenie hospodárenia obce, overenie výročnej správy1 428,00 €29.11.2017nestanovený
2017/11/054/2Obec MojtínDohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miestviď príloha0,00 €29.11.2017nestanovený
415/2017Jozef MartišZmluva o prenájme miesta na pohrebisku MojtínPrenájom hrobového miesta40,00 €9.11.201726.10.2032
Dodatok č. 2 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutObec MojtínDodatok č. 2 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiVypracovanie štúdie uskutočniteľnosti0,00 €28.10.2017nestanovený
Zmluva o manažmente projektu - MP ProfitObec MojtínZmluva o manažmente projektuInvestície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia0,00 €28.10.2017nestanovený
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme garážeIng. Katarína Beňová rod. ČepákováDodatok č. 2 č. 3 k Zmluve o prenájme garáže Nájomná zmluva25,00 €10.10.2017nestanovený
Kúpno-predajná zmluva GregorováEmília GregorováKúpno-predajná zmluvaStĺp elektrického vedenia do svojho vlastníctva50,00 €6.10.2017nestanovený
Zmluva o najme hrob miesta BrňákováMária BrňákováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta15,00 €25.8.2017nestanovený
Zmluva o výpožičkeMŕtva kosťZmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke0,00 €2.8.2017nestanovený
Zmluva o dielo - GašparVladimír GašparZmluva o dieloOčistenie a náter 220m2 strechy 1 300,00 €27.7.2017nestanovený
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájmeIng. Katarína BeňováDodatok k Zmluve o prenájme garáže Predĺženie nájmu25,00 €14.7.2017nestanovený
Zmluva o spolupráci - POSPovažské osvetové stredisko v Považskej BystriciZmluva o spolupráciZabezpečenie a realizácia - Cyrilo-metodské slávnosti a Mojtínske hody70,00 €14.7.2017nestanovený
Zmluva o spolupráci - Elmix s.r.o.Obec MojtínZmluva o spolupráciVýmena rozvádzačov4 420,15 €28.6.2017nestanovený
Zmluva o zabezpečení a realizácii triedeného zberuObec MojtínZmluva o zabezpečení a realizácii triedeného zberu v obciZabezpečenie financovania prevádzky systému triedeného zberu0,00 €21.6.2017nestanovený
37235Obec MojtínZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDotácia pre DHZ3 000,00 €7.6.2017nestanovený
Zmluva o dielo §631Hudobná skupina FZ MelodyZmluva o dielo uzatvorená v zmysle §631Umelecký výkon 120,00 €17.5.2017nestanovený
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodársObec MojtínZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstvePredmetom zmluvy je zabezpečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb0,00 €5.4.2017nestanovený
Položky 1-50 z 671


2706659

Úvodná stránka