Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 


 
Zmluvy » subjekt: Obec Mojtín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 704
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/2019Mária ŠeptákováPríkazná zmluva 3/2019vyroba zákuskov na Deň matiek35,00 €10.5.2019nestanovený
17/2019Mgr. Magda ŠimákováPríkazná zmluva 2/2019výroba cukrových perníčkov ku Dňu matiek 120,00 €30.4.2019nestanovený
16/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Mojtín3 000,00 €3.5.2019nestanovený
15/2019STRABAG s.r.o.Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.2016/ED/01/005zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly0,00 €24.4.2019nestanovený
14/2019Ing. František Králik, Námestie M.R.Štefánika č.1, 010 01 Žilina, PROLES-projekty a inžiniering v lesníctve a stavebníctveDodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.12.2015zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly oprávnenými úradníkmi0,00 €26.4.2019nestanovený
13/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pov. BystricaDohoda č. 19/11/50J/3Poskytnutie príspevku miestnej a regionálnej zamestnasti0,00 €22.2.2019nestanovený
12/2019TENDERnet s.r.o.Dodatok č. 1 k Licenšnej zmluveúprava článku II 250,00 €5.4.2019nestanovený
11/2019Agrotip spol. s r.o., Janka Kráľa 1697, 018 61 BelušaNájomná zmluva o prenájme pozemkovprenájom poľnohospodárskej pôdy0,00 €4.5.2019nestanovený
729/2019Helena ZemančíkováZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuHrobové miesto č. 72930,00 €4.4.2019nestanovený
781/2019Božena JuríkováZmluva o prenájme hrobového miestaHrobové miesto č. 7810,00 €4.4.2019nestanovený
10/2019ENVI - PAK a.s.Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisovRámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu0,00 €2.4.2019nestanovený
9/2019ENVI - PAK a.s.Zmluva o prevádzke triedeného zberuZabezpečenie prevádzky a financovanie triedeného zberu 0,00 €1.4.2019nestanovený
8/2019František JánošíkKúpna zmluvaKúpa obrazov s náboženskou tématikou do Domu smútku 200,00 €28.3.2019nestanovený
7/2019Megawaste Slovakia s.r.o.Zmluva na poskytnutie služiebzabezpečenie vrecového zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (plasty,kovy a viackompozitné materiály)0,00 €22.3.2019nestanovený
6/2019Megawaste Slovakia s.r.o.dodatok č.1 k zmluve Megawaste zo dňa 14.11.2016zmena cenníkových položiek0,00 €22.3.2019nestanovený
5/2019Ing. Marek Ďurišzmluva o poskytnutí účtovných služiebúčtovná, mzdová a personálna agenda0,00 €22.3.2019nestanovený
4/2019ENVIROPOL SKDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveZmena cenových podmienok0,00 €18.1.2019nestanovený
3/2019Veliký MiroslavPríkazná zmluva VelikýZabezpečenie úkonov spojených s vykurovaním a zimnou údržbou0,00 €16.1.2019nestanovený
2/2019Audit consults, s.r.o., M.R.Štefanika 167/16 , Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí auditórskych služiebAudit účtovnej závierky, overenie súladu hospodárenia obce a výročnej správy obce0,00 €11.1.201931.12.2019
1/2019Ing. Marek ĎurišZmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľomúprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovnaí GDPR0,00 €1.1.201931.12.2020
53/010/18Prima banka, a.s.Zmluva o municipálnom úvere-eurofondyZmena stavby po dokončení-stavebné úpravy Domu smútku 106 253,42 €11.12.2018nestanovený
KRHZ-TN-255-100/2018Ministerstvo vnutra Slovenskej republikyZmluva o výpôžičkeVypožičanie protipovodňového vozíka0,00 €17.11.2018nestanovený
131313Orange SlovenskoDodatok k Zmluve0,00 €9.11.2018nestanovený
NMDOrange SlovenskoDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebaktivácia programu0,00 €9.11.2018nestanovený
98542MP Profit PB, s.r.o, Železničná 85/2, 01701 Považská BystricaDodatok č. 2 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiNahrádza pôvodný článok dodatku č. 1 0,00 €6.3.2018nestanovený
124876MP Profit PB, s.r.o, Železničná 85/2, 01701 Považská BystricaDodatok č. 1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiZmena čl.3.1, ktorým nahrádza pôvodné znenie 0,00 €6.1.2018nestanovený
780/2018Branislav MikoHrobová zmluvaPrenájom miesta na pohrebisku15,00 €1.10.2018nestanovený
12Milan NáhlikPríkazná zmluvaMaľovanie piktogramov posilovňa 100,00 €27.9.2018nestanovený
12121L BAU s.r.o.Zmluva o dielo č. 002, dodatokrekonštrukcia Domu smútku 106 253,18 €23.10.2018nestanovený
456124Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedkuStavebné úpravy Domu smútku 106 253,42 €nestanovenýnestanovený
123154StrabagZmluva o dielozhotovenie diela cesta Kučmínovci29 988,35 €26.9.2018nestanovený
13113334Enviromentálny fondZmluva č. 128227Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu0,00 €11.9.2018nestanovený
54654432Ing. Jakub BačaPríkazná zmluvakonzultačná činnosť 100,00 €11.9.2018nestanovený
465464STRABAG s.r.o.dodatok k zmluve 2016/ED/01/007Zlepšenie vzhľadu obcí-úprava a tvorba verejného priestranstva17 614,19 €5.9.2018nestanovený
98659STRABAG s.r.o.dodatok k zmluveRealizácia komunikácie Gábrišovci89 974,46 €5.9.2018nestanovený
Z-S-2018-000214-00Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dielo č. Z-S-2018-000214-00Obnova verejného osvetlenia0,00 €1.9.2018nestanovený
456987Michálek PeterKúpno-predajná zmluvakúpa motora MR201 200,00 €28.8.2018nestanovený
987456Katarína Beňová, rod. Čepákovázmluva o prenájme knižniceprenájom knižnice 50,00 €24.8.2018nestanovený
987654Komunálna poisťovňa a.szmluva o úrazovom poisteníúrazové poistenie počas aktivačnej činnosti 6,64 €1.8.2018nestanovený
1234510Prima banka SlovenskoZmluva o Municipálnom úvereEurofondy (A) č. 53/003/180,00 €3.8.2018nestanovený
123459Prima banka SlovenskoZmluva o municipálnom úvereEurofondy (A) č. 53/004/180,00 €3.8.2018nestanovený
123458Prima banka SlovenskoZmluva o úvere č. 53/005/18Municipálny úver-Univerzál0,00 €3.8.2018nestanovený
123457Prima banka SlovenskoZmluva o účte Municipálneho úveru-UniverzálZriadenie účtu0,00 €3.8.2018nestanovený
123456Gabriš AntonPríkazná zmluva GabrišKlampiarske práce 280,00 €30.7.2018nestanovený
3_7_2018Martin Bajza Mojtín 215, 02072Kosenie futbalového ihriska60,00 €18.7.2018nestanovený
349/2018Helena Stanová Ľ. Štúra 16/27 01861 BelušaPrenájom hrobového miesta0,00 €18.7.2018nestanovený
190/2018Emília Zbranková Mojtín 402, 02072Prenájom hrobového miesta0,00 €18.7.2018nestanovený
072TN130041Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 072TN130041 072TN1300040,00 €4.4.2018nestanovený
761/2018Iveta Klenčová, BcZmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mojtín0,00 €5.7.2018nestanovený
2018/0458Trenčiansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie0,00 €23.6.2018nestanovený
Položky 1-50 z 704


2913267

Úvodná stránka