Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Všeobecné informácie

VZN vydané 2011


c. 02/2011 – o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a s elektroodpadmi
v domácnosti (platí)
c. 03/2011 – o cistote a poriadku v obci (platí)
c. 04/2011 – trhový poriadok obce Mojtín – návrh VZN

 

S M E R N I C E - platné

- Organizacný poriadok OcÚ Mojtín
- Zásady odmenovania poslancov OZ obce Mojtín
- Rokovací poriadok OZ obce Mojtín
- Rokovací poriadok komisií OZ obce Mojtín
- Pracovný poriadok pre zamestnancov OcÚ Mojtín
- Zásady hospodárenia s majetkom obce - neschválené
- Vedenie pokladne
- Zásady obehu úctovných dokladov
- Smernica o verejnom obstarávaní
- Zásady financnej kontroly na OcÚ Mojtín
- Registratúrny poriadok a reg. plán OcÚ Mojtín (platný od 01.01.2009 – schválený MVSR – Štátny
archív – pobocka Pov. Bystrica)
- Smernica c. 1 – o vedení spisov a používaní úradnej pecate obce Mojtín
- Zásady postupu pri vybavovaní stažností v podmienkach obce Mojtín
- Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- Požiarne smernice pre obec a pre prevádzky v obci

 

Kontroly vykonané v obci v roku 2011

- kontrola matriky
- kontrola používania štátnych symbolov, peciatok
- kontrola BOZP (bezpecnost, ochrana zdravia pri práci)
- kontrola v zmysle základe zákona c. 311/2001 Z.z. – o ochrane pred požiarmi HZ Pov. Bystrica
- kontrola CO – obrana
- MRO
- pitná voda
- Lesný úrad Pov. Bystrica
- kontrola hasiacich prístrojov
- prebieha Audit


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obec Mojtín


webygroup

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Geologická úloha - sanácia masívu Smetlička

Pietny akt

Obecné zastupiteľstvo

Obec Mojtín Vás pozýva na obecné zastupiteľstvo ktoré sa uskutoční 22.5. 2018 o 12:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Mojtín

Návrh plánu práce kontrolnej činnosti   na I. polrok 2016 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Mojtín  

Obecné zastupiteľstvo

Obec Mojtín Vás pozýva na obecné zastupiteľstvo ktoré sa uskutoční 22.5. 2018 o 12:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Mojtín

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


2607822

Úvodná stránka