Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Všeobecné informácie

VZN vydané 2011


c. 02/2011 – o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a s elektroodpadmi
v domácnosti (platí)
c. 03/2011 – o cistote a poriadku v obci (platí)
c. 04/2011 – trhový poriadok obce Mojtín – návrh VZN

 

S M E R N I C E - platné

- Organizacný poriadok OcÚ Mojtín
- Zásady odmenovania poslancov OZ obce Mojtín
- Rokovací poriadok OZ obce Mojtín
- Rokovací poriadok komisií OZ obce Mojtín
- Pracovný poriadok pre zamestnancov OcÚ Mojtín
- Zásady hospodárenia s majetkom obce - neschválené
- Vedenie pokladne
- Zásady obehu úctovných dokladov
- Smernica o verejnom obstarávaní
- Zásady financnej kontroly na OcÚ Mojtín
- Registratúrny poriadok a reg. plán OcÚ Mojtín (platný od 01.01.2009 – schválený MVSR – Štátny
archív – pobocka Pov. Bystrica)
- Smernica c. 1 – o vedení spisov a používaní úradnej pecate obce Mojtín
- Zásady postupu pri vybavovaní stažností v podmienkach obce Mojtín
- Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
- Požiarne smernice pre obec a pre prevádzky v obci

 

Kontroly vykonané v obci v roku 2011

- kontrola matriky
- kontrola používania štátnych symbolov, peciatok
- kontrola BOZP (bezpecnost, ochrana zdravia pri práci)
- kontrola v zmysle základe zákona c. 311/2001 Z.z. – o ochrane pred požiarmi HZ Pov. Bystrica
- kontrola CO – obrana
- MRO
- pitná voda
- Lesný úrad Pov. Bystrica
- kontrola hasiacich prístrojov
- prebieha Audit


 

webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


3082691

Úvodná stránka