Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Tlačivá na stiahnutie

Daňové priznanie-prílohy k priznaniu

 Priznanie.pdf (1022.1 kB) (1022.1 kB)

DAŇ Z NEHNUTELNOSTI

Daňové priznanie FO - Daň z nehnuteľnosti
 tlaciva_fo.zip (875.6 kB) (875.6 kB)

Oznámenie o zániku a vzniku daňovej povinnosti - Daň z nehnuteľnosti FO
 DzN_vznik_zanik_danovej_povinnost_FO.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)

Oznámenie o zániku a vzniku daňovej povinnosti - Daň z nehnuteľnosti PO
 DzN_vznik_zanik_danovej_povinnosti_PO.pdf (70.7 kB) (70.7 kB)

Daňové priznanie PO - Daň z nehnuteľnosti
 tlaciva_po.zip (869 kB) (869 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľností - FO (nové tlačivo od r. 2013)
 Priznanie FO.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

Priznanie k dani z nehnuteľností - PO (nové tlačivo od r. 2013)
 Priznanie PO.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 DzN_dohoda_spoluvlastnikov.pdf (99 kB) (99 kB)

Potvrdenie o podaní priznania (nové tlačivo od r. 2013)
 potvrdenie o podaní priznania.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 Harmonogram vývozu KO a plastov 2018.pdf (229.8 kB) (229.8 kB)

Hlásenie o vzniku poplatkovej povinnosti - nehnuteľnosti slúžiace na bývanie
 Hlasenie_o_vzniku_zaniku_poplatkovej_povinnosti.pdf (54.4 kB) (54.4 kB)

Hlásenie o vzniku poplatkovej povinnosti - nehnuteľnosti slúžiace na rekreáciu, záhradné chatky
 Hlasenie_o_vzniku_zaniku_poplatkovej_povinnosti_nehn_na_rekreaciu.pdf (52.6 kB) (52.6 kB)

Hlásenie o vzniku poplatkovej povinnosti - prevádzky
 Hlasenie_o_vzniku_zaniku_poplatkovej_povinnosti_prevadzky.pdf (52.8 kB) (52.8 kB)

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Žiadosť o súhlas obce so začatím podnikateľskej činnosti
 zacatie_podnikatelskej_cinnocti.pdf (67.7 kB) (67.7 kB)

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 oznamenie_udajov_vyska_poplatku_za_znecistovnie_ovzdusia.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_konani_verejneho_kulturneho_podujatia.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

Žiadosť - oznámenie o zrušení prevádzky
 oznamenie_o_zruseni_prevadzky.pdf (42.4 kB) (42.4 kB)

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
 Vyjadrenie vlastnika susednej nehnutelnosti.pdf (119.1 kB) (119.1 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dok.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (132.5 kB) (132.5 kB)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia.pdf (132.1 kB) (132.1 kB)

Informácie k povoleniu na vúrub dreviny
 vyrub_drevin.pdf (59.1 kB) (59.1 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 ziadost_o_vyrub_drevin.pdf (65.1 kB) (65.1 kB)

Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín
 oznamenie_o_nevyhnutnom_vyrube_drevin.pdf (57.6 kB) (57.6 kB)

DAŇ ZA UBYTOVANIE


Ohlásenie - vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia
 Ohlásenie - vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
 vyuctovane_dane_za_ubytovanie.pdf (263.5 kB) (263.5 kB)

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA


Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.pdf (62.1 kB) (62.1 kB)

DAŇ ZA PSA


Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za psa
 Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za psa.pdf (62 kB) (62 kB)

Smernice

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Mojtín
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011

Účelom pracovného poriadku je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom O výkone práce
vo verejnom záujme a Zákonníka práce bližšie určiť úpravu pracovných
vzťahov zamestnancov Obce Mojtín a zhrnúť najdôležitejšie ustanovenia
o pracovnoprávnych vzťahoch v podmienkach samosprávy Obce Mojtín.
2. Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Obce Mojtín.
Na zamestnancov, ktorí vykonávajú pre obec práce na základe dohôd
o vykonaní práce alebo vykonaní činnosti sa vzťahuje pracovný poriadok
primerane.
3. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
je starosta obce (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov a úprav).
 Obec_Mojtin_prac_poriadok.pdf (164 kB) (164 kB)

Organizačný poriadok Obecného úradu v Mojtíne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 organizacny_poriadok.pdf (105.3 kB) (105.3 kB)

Organizačný poriadok
príloha č.1
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Priloha_c_1_k_OP.pdf (46.2 kB) (46.2 kB)

Zásady hospodárenia s majetkom obce
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- neschválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_Mojtin.pdf (188.4 kB) (188.4 kB)

Vedenie pokladne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Obec_Mojtin_IS_vedenie_pokladne.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

Zásady o obehu účtovných dokladov
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Smernica_o_obehu_uctovnych_dokladov.pdf (99.9 kB) (99.9 kB)

Smernica o verejnom obstarávaní
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Smernica_verej_obst_Mojtin.pdf (106.3 kB) (106.3 kB)

Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obecného úradu v Mojtíne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Registraturny_poriadok.pdf (182 kB) (182 kB)

Zásady finančnej kontroly na 0becnom úrade v Mojtíne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 kontrola_zasady_fin_kontroly.pdf (79 kB) (79 kB)

Poplatky za služby a úkony poskytované obcou Mojtín
schválené a podpísané starostkou obce 22.1.2013
 smernica_poplatky_a_ukony_2012-01-22.pdf (103.1 kB) (103.1 kB)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obec Mojtín


webygroup

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


2913216

Úvodná stránka