Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Smernice

Smernice

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Mojtín
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011

Účelom pracovného poriadku je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom O výkone práce
vo verejnom záujme a Zákonníka práce bližšie určiť úpravu pracovných
vzťahov zamestnancov Obce Mojtín a zhrnúť najdôležitejšie ustanovenia
o pracovnoprávnych vzťahoch v podmienkach samosprávy Obce Mojtín.
2. Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Obce Mojtín.
Na zamestnancov, ktorí vykonávajú pre obec práce na základe dohôd
o vykonaní práce alebo vykonaní činnosti sa vzťahuje pracovný poriadok
primerane.
3. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
je starosta obce (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov a úprav).
 Obec_Mojtin_prac_poriadok.pdf (164 kB) (164 kB)

Organizačný poriadok Obecného úradu v Mojtíne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 organizacny_poriadok.pdf (105.3 kB) (105.3 kB)

Organizačný poriadok
príloha č.1
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Priloha_c_1_k_OP.pdf (46.2 kB) (46.2 kB)

Zásady hospodárenia s majetkom obce
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- neschválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_Mojtin.pdf (188.4 kB) (188.4 kB)

Vedenie pokladne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Obec_Mojtin_IS_vedenie_pokladne.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

Zásady o obehu účtovných dokladov
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Smernica_o_obehu_uctovnych_dokladov.pdf (99.9 kB) (99.9 kB)

Smernica o verejnom obstarávaní
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Smernica_verej_obst_Mojtin.pdf (106.3 kB) (106.3 kB)

Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obecného úradu v Mojtíne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 Registraturny_poriadok.pdf (182 kB) (182 kB)

Zásady finančnej kontroly na 0becnom úrade v Mojtíne
- vydané a podpísané na OcU Mojtín 21.6.2011
- schválené obecným zastupiteľstvom 30.6.2011
 kontrola_zasady_fin_kontroly.pdf (79 kB) (79 kB)

Poplatky za služby a úkony poskytované obcou Mojtín
schválené a podpísané starostkou obce 22.1.2013
 smernica_poplatky_a_ukony_2012-01-22.pdf (103.1 kB) (103.1 kB)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obec Mojtín


webygroup

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


2913177

Úvodná stránka