Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 


 
Zmluvy » subjekt: Obec Mojtín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:Nájomná zmluva a zmluva o ťažbe nerastu
Zmluvná strana 1:Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72
Zmluvná strana 1 IČO:00317543
Zmluvná strana 2:Stanislav Orovnický VODOSTAV
Zmluvná strana 2 IČO:17685541
Názov:Nájomná zmluva a zmluva o ťažbe nerastu
Predmet:Prenájom - užívanie parc. KN-C č. 1263
Cena *:7 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:28.11.2017
Dátum zverejnenia zmluvy:29.11.2017
Dátum účinnosti zmluvy:30.11.2017
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:František Staňo
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:Detail cenotvorby - viď príloha
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


2984104

Úvodná stránka