Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 


 
Zmluvy » subjekt: Obec Mojtín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-150 z 687
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2016Petríček Alojz, Beluša 15/21Zmluva o dielo 12/2016Varenie gulášu50,00 €3.7.2016nestanovený
11/2016FS Zliechov - Strážovanka, Viera MúčkováZmluva o dielo 11/2016Hudobná produkcia 100,00 €3.7.2016nestanovený
10/2016Majo Hija - Melodik, VisolajeZmluva o dielo 10/2016Hudobná produkcia 150,00 €3.7.2016nestanovený
Zmluva o spolupraci - povazske osvetove strediskoPovažské osvetové stredisko v Považskej BystriciZmluva o spolupráci pri zabezpečení a realizácii podujatia Cyrilo-metodské slávnostiViď príloha50,00 €3.7.2016nestanovený
SHNM-OD-2016/001025-003Obec MojtínDarovacia zmluvaSlužobné cestné vozidlo Nissan X-Trail T310,00 €23.6.2016nestanovený
Zmluva o nakladaní s pouz. batériamiInsa s.r.o.Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormiZmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi0,00 €2.6.2016nestanovený
7/2016Rímskokatolícka cirkev, Farnosť BelušaZmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácieÚprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti pri poskytovaní finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie pre deti obce Mojtín 140,00 €1.6.2016nestanovený
admin sluzbyObecný úrad MojtínZmluva o poskytovaní administratívnych služiebPoskytovanie administratívnych služieb4,00 €17.5.2016nestanovený
U2113/2016Obec MojtínLicenčná zmluvaPoskytnutie licencie1,00 €14.4.2016nestanovený
Zmluva o uzavreti buducej zmluvyObec MojtínZmluva o uzavretí budúcej zmluvySystém združeného nakladania s odpadmi z obalov0,00 €17.2.2016nestanovený
3/2016TSM - 1 s.r.o.Zmluva o dielo č. 3/2016Výkopové práce - odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky - pohostinstvo Mojtín 25654,00 €17.2.2016nestanovený
2/2016Miroslav Stano, Rozkvet 2033/68, Považská BystricaZmluva o dielo č. 2/2016Odstránenie poruchy vykurovacieho systému50,00 €16.2.2016nestanovený
zmluva o dieIng. František Králik, Námestie M.R.Štefánika č.1, 010 01 Žilina, PROLES-projekty a inžiniering v lesníctve a stavebníctveZmluva o dielo - rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Mojtínvypracovanie dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie2 520,00 €14.12.2015nestanovený
projekt dokumPROJART , spol. s.r.o., Centrum 28/33, 01701 Považská Bystricazmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbuprojektová dokumentácia - zlepšenie vzhľadu obcí - úprava verejného priestranstva v obvi Mojtín2 640,00 €18.1.2016nestanovený
studia uskutocnMP Profit PB, s.r.o, Železničná 85/2, 01701 Považská BystricaZmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostištúdia uskutočniteľnosti a poradenstvo enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti3 000,00 €27.1.2016nestanovený
studia uskutoMP Profit PB, s.r.o, Železničná 85/2, 01701 Považská BystricaZmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostištúdia uskutočniteľnosti a poradenstvo enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti12 000,00 €4.1.2016nestanovený
studia uskutocnitelnostiMP Profit PB, s.r.o, Železničná 85/2, 01701 Považská BystricaZmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostištúdia uskutočniteľnosti a poradenstvo enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti6 000,00 €22.12.2015nestanovený
zmluva o dieloELPRO ZP s.r.o.Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbuvypracovanie porjektovej dokumentácie1 800,00 €19.12.2015nestanovený
1048005881Komunálna poisťovňa a.s.Poistná zmluva zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidla Škoda 706 114,75 €3.2.2016nestanovený
1048005882Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance GroupPoistná zmluva zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidla 114,75 €3.2.2016nestanovený
KRHZ-TN-18-018/2015Obec MojtínDarovacia zmluvaŠpeciálny hasičský automobil 138 819,73 €7.8.2015nestanovený
1/2016Ľuboš MihálikZmluva o dielo č. 1/2016Odstránenie havarijného stavu - porucha vodov. prípojky - pohostinstvo 256 130,00 €19.1.2016nestanovený
zmluva o spolupraciObec MojtínZmluva o spolupráci obcívykonávanie činností mestom Púchov - stavebný úrad0,00 €5.1.2016nestanovený
23/2015Obec Mojtín, 242, 020 72Kúpna zmluva č 23/2015Pomocný čap hydraulický 100,00 €15.12.2015nestanovený
OU-PU-OKR-2015/001322-19Obec MojtínZmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátuZáväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezplatne do užívania hnuteľný majetok - viď príloha2 253,64 €10.12.2015nestanovený
21/2015Slovenská autobusová doprava Trenčín a.s.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov ako nocovňa pre vodičov 316,00 €4.12.2015nestanovený
A 009-15Audit consults s.r.o.Zmluva o poskytnutí audítorských služiebaudit individuálnej účtovnej závierky1 428,00 €2.12.2015nestanovený
20/2015Roman KučmínKúpno-predajná zmluva 20/2015Odpredaj motorového vozidla PV3S 550,00 €24.11.2015nestanovený
D1/2015AKU-TRANS s.r.o.Dodatok č. 1/2015 k Zmluve Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi0,00 €13.11.2015nestanovený
496Emília VojtekováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta30,00 €21.10.201520.10.2030
388Emília VojtekováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta15,00 €21.10.201520.10.2030
18/2015Ondrej BarošZmluva o dielo č. 18/2015Demontáž a montáž strešnej krytiny na budove Starej školy8 200,00 €1.10.201531.10.2015
17/2015Vlasta GombárováZmluva o nájme nebytových priestorovPrevádzkovanie predajne potravín 900,00 €1.10.2015nestanovený
16/2015Mária JuračkováZmluva o nájme nebytových priestorovPrevádzkovanie predajne s rozličným tovarom 360,00 €1.10.2015nestanovený
15/2015Jana GombárováZmluva o nájme nebytových priestorovNájom - prevádzkovanie pohostinských služieb1 350,00 €1.10.2015nestanovený
1 dodatokObecný úrad MojtínDodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní účtovných služiebRozšírenie poskytovaných služieb50,00 € (jednotková)23.9.2015nestanovený
2015069/TPORichard Marinič BETESZmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmiPoskytovanie služby v oblasti ochrany pred požiarmi 150,00 €21.9.2015nestanovený
690Hrobařová VeronikaZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta15,00 €7.8.20156.8.2030
11/2015Obec MojtínDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovUrčenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR0,00 €28.7.2015nestanovený
SITB-O0 2-2015 I 000041 - 658Ministerstvo vnútra SR , Pribinova 2 , 812 72 Bratislava Zmluva o výpožičke Bezodplatná výpožička výpočtovej techniky 0,00 €25.6.201525.6.2020
10/2015Ivan Lašo , M. R. Štefánika 1033/20 , BelušaZmluva o dodaní služieb Kompletná ťažba dreva a jeho dovoz0,00 €10.6.201531.8.2015
9/2015Ing. Marek ĎurišZmluva o spracúvaní osobných údajovPráva a povinnosti pri spracovávaní a zabezpečenie osobných údajov0,00 €10.6.201531.12.2016
8/2015INSA, s.r.o., Niklová ul., 926 01 SereďDodatok č. 1 / 2015 ku zmluve č. 130722 / 0133 zo dňa 22.7.2013Dodatok č. 1 / 2015 ku zmluve č. 130722 / 0133 zo dňa 22.7.20130,00 €27.5.2015nestanovený
7/2015Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva o združenej dodávke elektriny0,00 €13.5.201531.12.2018
6/2015Audit consults, s.r.o., M.R.Štefanika 167/16 , Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 1 194,00 €1.5.2015nestanovený
5/2015Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 €1.5.2015nestanovený
4/2015Adam Kučera s manželkou Dodatok Kúpnej zmluvy z 10.12.2014Dodatok Kúpnej zmluvy z 10.12.20140,00 €9.4.2015nestanovený
3/2015Regionálna rozvojová agentúra PúchovZmluva o dielo Vypracovanie PHSR obce pre obdobie 2014 - 2020  400,00 €3.4.2015nestanovený
2/2015Ing. Silvia Kapášová , Dlhá 32 , 900 31 Stupava Príkazná zmluva Spracovanie a zaslanie daňového priznania  300,00 €18.3.2015nestanovený
1/2015Ing. Marek ĎurišZmluva o poskytovaní účtovných služieb Poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva 0,00 €2.2.201531.12.2016
Položky 101-150 z 687


2847699

Úvodná stránka