Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 


 
Zmluvy » subjekt: Obec Mojtín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 651-690 z 690
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/2013Ing. Miroslav Baláž, CA, Piešťanská cesta 573/10, 920 41 Leopoldov, číslo licencieZmluva o poskytovaní audítorských služiebvykonanie auditu riadnej účtovnej závierky Obce zostavenej k 31.12.2012 a overenie súladu výročnej správy za účtovné obdobie roku 2012 s auditovanou riadnou účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.20121 500,00 €5.11.2013nestanovený
13/2013Marián Halaj, Krupina, Železničná 884/9, 960 01 ZvolenZmluva o prenájme hasičského rebríkanájom hasičského rebríka0,00 €1.10.20134.10.2013
12/2013Richard Marinič BETES, 020 52 Mestečko 42Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmiPoskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi 150,00 €25.9.201324.9.2014
11/2013Dobrovoľný hasičský zbor pri Obecnom úrade Mojtín, Mojtín 240Zmluva o nájme nebytových priestorovužívanie nebytových priestorov v budove súp. číslo 2390,00 €25.9.201329.4.2015
10/2013Agrotip spol. s r.o., Janka Kráľa 1697, 018 61 BelušaNájomná zmluvaprenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve Obce Mojtín0,00 €14.9.201331.12.2018
9/2013INSA, s.r.o., Niklová ul., 926 01 SereďZmluva o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov kat. číslo 20013 a 200134odber a odvoz objednávateľom zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov0,00 €2.8.2013nestanovený
8/2013KOPEK plus s.r.o., Dolné Kočkovce 46, 020 01 PúchovKúpna zmluva č. 436 o dodávke pekárenských výrobkovDodávka pekárenských výrobkov0,00 €23.7.2013nestanovený
7/2013RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, 841 07 BratislavaZmluva o ponikateľskom nájme hnuteľných vecíprenájom mobilných toaliet na dni 27.6.-28.6. 110,00 €25.6.2013nestanovený
6/2013Pekárne a cukrárne Rusina s.r.o., Matúškova 1637/15, 026 01 Dolný KubínRámcová zmluvaúprava jednotlivých náležitostí spolupráce zmluvných strán pri odbere pekárenských a cukrárskych výrobkov0,00 €8.6.2013nestanovený
D1/2013Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebtel. číslo 042/4711692 - Predĺženie doby viazanosti, zmena balíka služieb0,00 €26.4.2013nestanovený
5/2013Peter Kucharčík, Lichardova 2801/3, 010 01 Žilina Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvanakladanie s odpadmi, ktoré budú občania umiestňovať do špeciálnych zberných nádob0,00 €18.4.2013nestanovený
4/2013Obec Ladce, ul. Hviezdoslavova 599, 018 63 LadceZmluva o zastupovaní v poskytovaní činností pre zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správyZastupovanie matričnej činnosti narodení, sobášov, úmrtí; zastupovanie vo vykonávaní aktuálnych záznamov do matriky; zastupovanie vo vyhotovovaní výpisov z matriky0,00 €23.3.2013nestanovený
3/2013CESTÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o., 018 01 Udiča 530Zmluva o dielozhotovenie stavby: "Modernizácia - rekonštrukcia VO - Mojtín"22 097,80 €19.3.2013nestanovený
2/2013GEMMA CONSULTING, s.r.o., Laurinská 18, 811 01 BratislavaZmluva o poskytnutí služieb č. 02/ZoP/2013zabezpečenie externého manažmentu: "Rekonštrukcia a modernizácie verejného osvetlenia - Mojtín"1 921,55 €19.3.2013nestanovený
1/2013Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská BystricaZmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodomdodávka pitnej vody verejným vodovodom0,00 €11.1.2013nestanovený
9/2012Katastrálny úrad v Trenčíne - Správa katastra Púchov, Námestie slobody 1400, 020 58 PúchovZmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíposkytnutie v platnom znení údajov z katastrálneho územia Mojtín 298,74 €13.12.2012nestanovený
8/2012Richard Marinič BETES, Metečko 42, 020 52 MestečkoZmluva o dielovykonávanie úloh bezpečnotechnickej služby pre pracoviská, priestory a činnosti objednávateľa 190,00 €29.11.201227.11.2013
7/2012Albín Latko, Novomeského 2, MartinKúpna zmluvaKnihy 121,00 €23.11.2012nestanovený
6/2012Richard Marinič BETES, Metečko 42, 020 52 MestečkoZmluva o dielovykonávanie činnosti poskytovateľa zameranej na predchádzanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch objednávateľa 190,00 €19.9.201218.9.2013
5/2012Mária Juračková, č. 242, 020 72 MojtínZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2012Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v obci Mojtín, o výmere 18,40m20,00 €16.8.201231.12.2012
4/2012Obec BelušaZmluva o poskytovaní činností pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správyposkytovaní činností pre zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy a samosprávy na úseku matrík0,00 €nestanovenýnestanovený
3/2012AVE Bratislava s.r.o.Zmluva o zbere, preprave, zhodnotení a zneškodnení komunálnych odpadov zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov a iných odpadov...0,00 €nestanovenýnestanovený
2/2012Vaša Slovensko s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Bratislava, Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovzabezpečenie stravovania pre zamestnancov klienta0,00 €11.7.2012nestanovený
1/2012Návštevníci tzv. telocvične v obci MojtínZmluva o vykonávní športových aktivít v tzv. telocvični v obci Mojtínužívanie budovy bývalej jedálne na vykonávanie športových aktivít návštevníkmi tejto tzv. telocivčne0,00 €nestanovenýnestanovený
D1/2012Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmena odberateľa na odbernom miestezmena odberateľa na odbernom mieste 7207810,00 €12.4.2012nestanovený
12/2011Richard Marinič BETES, Metečko 42, 020 52 MestečkoZmluva o dielovykonávanie úloh bezpečnotechnickej služby pre pracoviská, priestory a činnosti objednávateľa0,00 €nestanovenýnestanovený
11/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
10/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
9/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
8/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
7/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
6/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
5/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
4/2011Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B Žilinazmluva o dodávke a distribúcii elektrinydodávka elektriny0,00 €nestanovenýnestanovený
3/2011Richard Marinič BETES, Metečko 42, 020 52 MestečkoZmluva o dieloVykonávanie činnosti poskytovateľa zameranej na predchádzanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch objednávateľa0,00 €nestanovenýnestanovený
2/2011Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 Zmluva o pripojeníO2 Fér0,00 €nestanovenýnestanovený
D2/2011Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, Bratislavadodatok k zmluve o pripojení, č. zmluvy 9902431350volací program Biznis uni 1500,00 €nestanovenýnestanovený
1/2011Milan Harant - PETRANET, Rozkvet 209/77, 017 01 Považská BystricaZmluva o pripojenípripojenie na internet0,00 €9.2.2011nestanovený
D1-2011Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A BratislavaDodatok k Zmluve o pripojeni č. zmluvy: A4222647mobilný Orange internet 0,00 €nestanovenýnestanovený
154170000WEBY GROUP s.r.oVšeobecné obchodné podmienky o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s. r. o.,prenájom internetového priestoru - webová stránka0,00 €10.3.2011nestanovený
Položky 651-690 z 690


2853092

Úvodná stránka