Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Povinne zverejňované zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po zverejnení, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom zverejnení.

 


 
Zmluvy » subjekt: Obec Mojtín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 51-100 z 690
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Nájomná zmluva a zmluva o ťažbe nerastuStanislav Orovnický VODOSTAVNájomná zmluva a zmluva o ťažbe nerastu Prenájom - užívanie parc. KN-C č. 12637 000,00 €30.11.2017nestanovený
A004-17Audit consults s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky 2017, overenie hospodárenia obce, overenie výročnej správy1 428,00 €29.11.2017nestanovený
2017/11/054/2Obec MojtínDohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miestviď príloha0,00 €29.11.2017nestanovený
415/2017Jozef MartišZmluva o prenájme miesta na pohrebisku MojtínPrenájom hrobového miesta40,00 €9.11.201726.10.2032
Dodatok č. 2 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutObec MojtínDodatok č. 2 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiVypracovanie štúdie uskutočniteľnosti0,00 €28.10.2017nestanovený
Zmluva o manažmente projektu - MP ProfitObec MojtínZmluva o manažmente projektuInvestície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia0,00 €28.10.2017nestanovený
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme garážeIng. Katarína Beňová rod. ČepákováDodatok č. 2 č. 3 k Zmluve o prenájme garáže Nájomná zmluva25,00 €10.10.2017nestanovený
Kúpno-predajná zmluva GregorováEmília GregorováKúpno-predajná zmluvaStĺp elektrického vedenia do svojho vlastníctva50,00 €6.10.2017nestanovený
Zmluva o najme hrob miesta BrňákováMária BrňákováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta15,00 €25.8.2017nestanovený
Zmluva o výpožičkeMŕtva kosťZmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke0,00 €2.8.2017nestanovený
Zmluva o dielo - GašparVladimír GašparZmluva o dieloOčistenie a náter 220m2 strechy 1 300,00 €27.7.2017nestanovený
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájmeIng. Katarína BeňováDodatok k Zmluve o prenájme garáže Predĺženie nájmu25,00 €14.7.2017nestanovený
Zmluva o spolupráci - POSPovažské osvetové stredisko v Považskej BystriciZmluva o spolupráciZabezpečenie a realizácia - Cyrilo-metodské slávnosti a Mojtínske hody70,00 €14.7.2017nestanovený
Zmluva o spolupráci - Elmix s.r.o.Obec MojtínZmluva o spolupráciVýmena rozvádzačov4 420,15 €28.6.2017nestanovený
Zmluva o zabezpečení a realizácii triedeného zberuObec MojtínZmluva o zabezpečení a realizácii triedeného zberu v obciZabezpečenie financovania prevádzky systému triedeného zberu0,00 €21.6.2017nestanovený
37235Obec MojtínZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDotácia pre DHZ3 000,00 €7.6.2017nestanovený
Zmluva o dielo §631Hudobná skupina FZ MelodyZmluva o dielo uzatvorená v zmysle §631Umelecký výkon 120,00 €17.5.2017nestanovený
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodársObec MojtínZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstvePredmetom zmluvy je zabezpečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb0,00 €5.4.2017nestanovený
2016/ED/01/007STRABAG s.r.o.Zmluva o dieloZlepšenie vzhľadu obcí-úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Mojtín89 301,96 €17.4.2016nestanovený
Poistenie zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozíka23,00 €10.3.2017nestanovený
Zmluva o nájme hrobového miesta 741Helena PeterkováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta30,00 €8.3.2017nestanovený
Kúpno-predajná zmluvaObec MojtínKúpno-predajná zmluvaVyradený motorová horská kosačka MT8 0461 502,00 €24.2.2017nestanovený
Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpaduObec MojtínZmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpaduVykonávať a zabezpečovať pre Envidom oddelený zber elektroodpadu 0,00 €14.2.2017nestanovený
2028443212Obec MojtínDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Verejná telefónna služba30,00 €8.2.2017nestanovený
9914820480Obec MojtínKúpna zmluvaGigaset A2201,00 €8.2.2017nestanovený
Zmluva o poskyotvaní účtovných služiebObecný úrad MojtínZmluva o poskytovaní účtovných služiebVedenie účtovníctva, mzdy, personalistika, EKS, správa internetovej stránky 850,00 €1.2.2017nestanovený
dodatok č1Obec MojtínZmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbuprojektová dokumentácia - zlepšenie vzhľadu obcí - úprava verejného priestranstva v obci Mojtín0,00 €24.1.2017nestanovený
A10561428Obec MojtínZmluva o poskytovaní verejných služiebSIM Karta0,00 €24.1.2017nestanovený
KN-C č. 283/5Róbert KučeraKúpna zmluvaPreda parcely KN-C č. 283/512 600,00 €10.1.2017nestanovený
Zmluva o prenájme garážeIng. Katarína BeňováZmluva o prenájme garážeNájom garáže50,00 €6.1.2017nestanovený
A16-16Audit consults s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky, overenie súladu hospodárenia obce, overenie výročnej správy1 428,00 €29.12.2016nestanovený
RG2016104049Obec MojtínZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovSpolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,00 €29.12.2016nestanovený
Zmluva o zbere oleja a tukovObec MojtínZmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukovZber olejov a tukov0,00 €22.12.2016nestanovený
739Šepták JozefZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta62,00 €7.12.2016nestanovený
740Šepták JánZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta62,00 €7.12.2016nestanovený
738Šepták VladimírZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta62,00 €7.12.2016nestanovený
Zmluva o poskytnutí služiebMegawaste Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebHarmonogram zberu odpadov a ceny0,00 €29.11.2016nestanovený
Zmluva o nájme hrobového miesta1Katarína ŠeptákováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta15,00 €8.11.2016nestanovený
Zmluva o nájme hrobového miestaAnna ŠeptákováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta15,00 €8.11.2016nestanovený
Kúpna zmluvaBartex s.r.o.Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Občianskeho zákonníkaPredaj dreva na koreni - vid zmluva50,00 €3.11.2016nestanovený
Zmluva o dielo č. 1Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o.Zmluva o dielo č. 1Zhotovenie diely v zmsle dokumentácie 73 825,24 €27.10.2016nestanovený
Zmluva o manažmente projektuObec MojtínZmluva o manažmente projektuPredchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komun. odpadov 600,00 €25.10.2016nestanovený
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obceP&P import s.r.o.Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obceVykonávanie zberu starého papiera0,00 €12.10.2016nestanovený
Zmluva o bežnom účte na dotácieObec MojtínZmluva o bežnom účte na dotácieOtvorenie a vedenie bežného účtu 0,00 €7.10.2016nestanovený
2016_09_20_MD_007Obec MojtínZmluva o dielo č.: 2016_09_20_MD_007Vypracovanie bezpečnostného projektu 590,00 €29.9.2016nestanovený
6326414176Obec MojtínNávrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolaniaPoistenie zodpovednosti za škodu97,84 €20.9.201630.9.2017
15/2016Obec MojtínZmluva o prenájme veciPrenájom elektrického agregátu25,00 €31.8.2016nestanovený
8942102180014733937Obec MojtínDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebViď príloha1,00 €24.8.2016nestanovený
2016/0422Obec MojtínZmluva č. 2016/0422 o poskytnutí dotácieFinančná dotácia - vid priloha 300,00 €6.8.2016nestanovený
2405241252Generali poisťovňa a.s.Havarijné poistenie AutomaxHavarijné poistenie75,00 €27.7.2016nestanovený
Položky 51-100 z 690


2853128

Úvodná stránka