Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm, jaskyniari vystupujú po rebríku

800600