Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mojtín - oficiálna stránka obce

Regionálna konferencia

CESTOVNÝ RUCH POD STRÁŽOVOM, JAVORINOU A MALENICOU: AKO A KAM ĎALEJ???

16. decembra 2009 sa v prístavbe kultúrneho domu Beluša uskutočnila regionálna konferencia

CESTOVNÝ RUCH POD STRÁŽOVOM, JAVORINOU A MALENICOU: AKO A KAM ĎALEJ???

s nasledovným programom

1. Ing. Viera Paučírová - Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra
2. Vladimír Vadrna - príspevok starostu obce Beluša
3. František Staňo - príspevok starostu obce Mojtín
4. Anton Múdry - príspevok starostu obce Zliechov
5. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD - prednosta Obvodného úradu v Považskej Bystrici, poslanec zastupiteľstva TSK
6. Mgr. Miloš Pagáč - poslanec obecného zastupiteľstva v Beluši, poslanec zastupiteľstva TSK
7. Ing. Martina Bednárová ( Naše Považie ) podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu prostredníctvom prístupu LEADER v našom regióne

 

Priebeh konferencie bol zaznamenaný v zápisnici nasledovne:


 

Zápisnica

Regionálna konferencia
CESTOVNÝ RUCH POD STRÁŽOVOM, JAVORINOU A MALENICOU: AKO A KAM ĎALEJ???

Dňa 16.12.2009 o 10.00 hod. sa v Kultúrnom dome v obci Beluša uskutočnila konferencia pod názvom CESTOVNÝ RUCH POD STRÁŽOVOM, JAVORINOU A MALENICOU: AKO A KAM ĎALEJ???
Nosnou témou stretnutia bola obnova a rozvoj cestovného ruchu na území obcí Beluša, Zliechov a Mojtín. Za účasti podnikateľského, verejného sektora i neziskového sektora. Iniciatíva vzišla zo strany starostov obcí Beluša, Mojtín a Zliechov. Jednalo sa najmä o stretnutie ľudí, ktorým záleží na trvaloudržateľnom rozvoji regiónu pri zachovaní prírodného bohatstva a ľudí, ktorí môžu ovplyvniť ďalší vývoj v území.
Po úvodnom otvorení stretnutia Františkom Staňom, starostom obce Mojtín, vystúpila Ing. Viera Paučírová s prednáškou na tému vidiecky cestovný ruch, trendy a tradície. Zdôraznila potrebu uplatňovať osvedčený prístup v podmienkach regionálnych, teda aplikovať overené postupy bez bezduchého kopírovania, s pripôsobením miestnym podmienkam a špecifikám. Na inšpiráciu uviedla niekoľko príkladov z viacerých starých členských krajín EÚ a zdôraznila dôležitosť orientácie vidieckeho cestovného ruchu na presne definovanú cieľovú skupinu, nepodriaďovať sa masovému cestovnému ruchu, ale orientovať sa skôr na kvalitné služby pre individuálnych klientov.
Starosta obce Zliechov predstavil možnosti územia svojej obce a okolia, jednotlivé problémy a možnosti ich riešenia. Opísal úspešne zrealizované projekty v oblasti rozvoja vidieka.
Zástupca obce Beluša podotkol, že problémy obcí sú v mnohom podobné, nedostatok financií je limitujúcim faktorom pre rozvoj regiónu. Deklaroval podporu Obecného úradu k rozvoju cestovného ruchu na vidieku a spomenul niektoré predošlé zámery obce v tomto smere. Starosta obce sa ospravedlnil pre pracovné povinnosti.
František Staňo opísal obrovský potenciál ubytovacích kapacít v Belušských Slatinách a naznačil smer rozvoja cestou vyťaženia týchto kapacít zamerania sa na určité cieľové skupiny klientov. Konkrétne sa prikláňal k myšlienke rekonštrukcie a komerčného využitia týchto nehnuteľností na zariadenia pre rekreáciu seniorov. Zároveň spomenul aj nevyhnutnosť rekonštrukcie lyžiarskeho vleku na Mojtíne a potrebu ďalších investícií do územia ako i vypracovanie spoločnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu.
Mgr. Michal Martiňák upozornil na riziká spojené s pokusmi oživovať schátralé nehnuteľnosti obrovských rozmerov, poukázal na finančnú náročnosť týchto aktivít spojených s kúpou, rekonštrukciou a prevádzkou týchto zariadení, ktoré by boli pri individuálnej turistike vysoko nerentabilné. Za dôležité považuje začať od budovania infraštruktúry cestovného ruchu a orientovať sa na malé pružné zariadenia schopné reagovať na potreby trhu a ich zmeny.
Ing. František Hromadík, riaditeľ RRA Púchov potvrdil potrebu budovania turistického ruchu smerom zdola nahor, teda začať postupným motivovaním potenciálnych klientov a veľké investície odložiť na čas, kedy bude ich majiteľ schopný zabezpečiť ich efektívnu prevádzku.
Ing. Arch. Igor Petro, ateliér Olympia, zvýraznil dôležitosť plánovania územných celkov na mikroregionálnej a regionálnej úrovni za účasti všetkých dotknutých partnerov, aby sa naplno využil potenciál každého z nich. Obce musia mať schválený kvalitne vypracovaný územný plán korešpondujúci so skutočnosťou.
Mgr. Miloš Pagáč ako novozvolený poslanec TSK deklaroval svoj záujem o rozvoj cestovného ruchu v regióne, ako i iných oblastí života na vidieku. Spomenul niektoré podporné aktivity smerujúce k skvalitneniu života na vidieku a zvýšeniu jeho atraktivity. Popísal viaceré ťažkosti z oblasti podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu, s ktorými sa v praxi stretáva ako i možnými riešeniami týchto problémov.
Ing. Anton Kašjak vyjadril ťažiskovú úlohu Dexia banky Slovensko, a.s. vo financovaní komunálnych projektov a množstvo skúseností v tejto oblasti.
Ing. Martina Bednárová odprezentovala projektový zámer Integrovanej stratégie rozvoja nášho Považia, v rámci ktorého je naplánovanie budovanie regionálneho systému cyklotrás a turistických chodníkov ako komplexný produkt cestovného ruchu.
František Staňo poďakoval všetkým za účasť a vyjadril nádej vo vytvorenie tradície podobných stretnutí, ktoré budú viesť k rozvoju cestovného ruchu pod Strážovom, Javorinou a Malenicou.


 

Májová priepastná jaskyňa

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm, jaskyniari

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm, kvaplová výzdoba

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm-kvaplová výzdoba

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Sutový dóm - Sintrova záclona

Sutový dóm - Sintrova záclona

Sutový dóm - Sintrova záclona

Sutový dóm - Sintrova záclona

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm, jaskyniari vystupujú po rebríku

Májová priepastná jaskyňa - Sutový dóm

Diskusia na tému regionálneho rozvoja a rozvoja obce Mojtín

V prípade, že Vás uvedená téma zaujíma, radi príjmeme Vaše postrehy a pripomienky.
Prosíme, aby ste Vaše príspevky riadne podpísali. Anonymné príspevky rovnako ako vulgárne, prípadne netýkajúce sa témy, budú zo stránky odstránené. Ďakujem za porozumenie.
správca webovej stránky

Váš názor na rozvoj obce Mojtín a na regionálnu spoluprácu

pridané 2.7.2010 15:42:42

Rozvoj vidieckeho turizmu

Veľmi fandím starostovi Obce Mojtín, ako i ostatným zapáleným ľudďom pre rozvoj vidieckeho turizmu. Prikláňam sa nie k masovému rozvoju,
ktorý by prinášal so sebou aj negatíva na životné prostredie. V prípade
rekonštrukcie spojovacej cesty smerom do Pružiny a novými cyklotrasami,propagáciou jaskýň s ponukou kvalitných služieb a vzájomnou spoluprácou s okolitými obcami jednak Belušou a Zliechovom, ale aj Pružinou a Slopnou by sme spoločnými silami rozhodne zviditeľnili náš pekný región. Nedá sa to však len jednotlivo, treba sa spájať s obcami a niektoré zámery robiť spoločne - vybudovanie odpočívadiel pri cyklotrasách a na turistických chodníkoch, propagačné materiály a pod.
Chce to veľa obety a chuti zmeniť aj myslenie ľudí - nezávidieť si, ale
navzájom profitovať! Fandím všetkým podobným aktivitám a verím,
že sa podarí spojazdniť vleky a zatraktívniť tak využívanie voľného času občanom, turistom a návštevníkom v lete i v zime. Prajem veľa dobrých nápadov a spokojných návštevníkov a samozrejme aj občanov.

Marta Belavá, Pružina


 
pridané 23.2.2010 10:55:04

Náš kraj je neuveriteľne krásny

Som hrdá, že môžem poznať tak krásny kraj ako je tento. Prekvapuje ma vždy niečim novým a prekrásnym.
Zaslúži si viac propagácie a rozvoja.
Želám Vám, občania Mojtína, veľa inšpirácie, chuti a síl na napĺňanie Vašich cieľov.

Činčurová - občasný návštevník


 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

020 72 Mojtín 242
telefón : 042/4711692
fax : 042/4711692
Email : obecmojtin@obecmojtin.sk


3152446

Úvodná stránka